Η καρδιά μιλάει

Μουσική χαρά ζωή διασκέδαση
Ένας έρωτας αιώνιος
Βότκα και ποτό
Ζαλάδα σαν τον έρωτα
Καρδιά φωνή σφηνάκι
Όλα απλά και όμορφα!!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s